AMALAN UNTUK MERAMAIKAN SEKOLAH, KAMPUS dan TEMPAT BELAJAR LAINNYA

Amalan ini bagus diamalkan bagi para pemilik & pengurus sekolah, kampus, pondok pesantren, tempat kursus, bimbingan belajar, playgroup dan usaha sejenisnya agar diberikan siswa yang banyak. Tatacara amalan :

1. Ambil selembar Daun Pisang, cari dari tempat sampah Pasar tradisional yang ramai oleh pengunjung.

2. Dalam keadaan suci badan, pakaian & tempat, bacalah ayat suci ini sebanyak 100 kali :

رَبِّ لَاتَذَرْنِى فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُالْوَارِشِيْنَ

Robbi Laa tadzarnii fardauw wa anta khoirul Waaritsiin
 (Artinya : Yaa Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik)

3. Setelah selesai kemudian dilanjutkan bersujud ke arah kiblat, sambil membaca ayat ini sebanyak 41 kali :

لَااِلٰهَ اِلَّااَنْتَ سُبْحَا نَكَ اِنِى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِىْنَ

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh zhalimiin
(Artinya : Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim)

4. Setelah selesai bersujud, lalu berdoalah kepada Allah memohon diberikan siswa yang banyak.

5. Tanam daun pisang tersebut di halaman sekolah yang diinginkan agar memiliki siswa yang banyak.

InsyaAllah bila diamalkan dengan tekun dan istiqomah, akan terasa perubahan dan kemajuannya.

IJAZAH ILMU HIKMAH

( Hanya untuk bulan Maret 2012 )

Pengertian permohonan IJAZAH dalam ilmu hikmah adalah memohon ijin & doa restu kepada seorang Guru untuk turut ikut mengamalkan ilmu hikmah yang pernah diamalkan guru tersebut. Ijazah itu penting sebab disitulah salah satu letak keberkahan dari ilmu hikmah yang hendak kita amalkan. Oleh sebab itu dimana saja kita menimba ilmu hikmah biasakanlah untuk menyapa sang guru untuk mendapatkan doa restunya. Setelah mendapatkan ijazah dari Guru berarti anda telah sah menerima hak atas keilmuannya, selanjutnya barulah anda memulai mengamalkan ilmu hikmah yang diturunkan oleh sang guru. Amalan ilmu hikmah yang diijazahkan dapat berupa wirid doa-mantra / sholawat / hizib / ratib / Asma’ & ayat-ayat suci.

Ijazah ilmu hikmah itu terbagi menjadi 2 yaitu :

 1. Ijazah Umum (amm) ialah amalan ilmu hikmah berupa wirid doa-mantra, sholawat dan ayat suci yang diberikan kepada semua jama’ah / semua murid & santri, artinya siapa saja diperbolehkan ikut mengamalkannya.
 2. Ijazah Khusus (khass) ialah pemberikan amalan ilmu hikmah secara resmi yang dilakukan Guru kepada murid / Pewaris / santri tertentu saja. Pengijazahan jenis ini lebih bersifat resmi dan khusus dengan tatacara tertentu. Dalam Sanggar RASASEJATI yang termasuk dalam ijazah ini adalah Ilmu Hizib, Ilmu Asma (ASR, AMR) dan Teknik Meditasi Pemberdayaan indera keenam.

Selain 2 jenis ijazah tersebut sebenarnya ada lagi yaitu Ijazah Ghaib.

 1. Ijazah Ghaib ialah amalan ilmu hikmah yang diberikan secara ghaib, biasanya melalui mimpi atau bahkan dalam keadaan terjaga & sadar melalui ilham (wangsit). Ini biasanya terjadi pada tingkatan guru & maha Guru (syech).

Di blog RASASEJATI ini terdapat amalan ilmu hikmah yang ditulis secara lengkap lafadz doa dan tatacara mengamalkannya, maka itu termasuk ijazah ilmu berkategori Umum. Misalnya Amalan Sholawat, amalan Doa-doa, Amalan Mantra dan lain sebagainya. Amalan jenis ini kami ijazahkan secara umum bagi anda para pengunjung blog RasaSejati. Bagi yang berminat silahkan diamalkan dengan tekun, jangan hanya di copy, disave apalagi dikoleksi sebab jika tidak segera diamalkan, tidak bakal memberkahi kehidupan anda. Bagi anda yang hendak memohon ijazah & doa restu secara personal, silahkan posting di kolom komentar dibawah halaman ini. Ijazah akan diberikan setiap hari JUMAT pada tiap bulannya. InsyaAllah.

Demikian sekilas penjelasan tentang Ijazah Ilmu Hikmah. Dalam kesempatan berikutnya akan dijelaskan lebih jauh mengenai mekanisme & efek Ijazah Ilmu Hikmah.

AMALAN WIRID HARIAN

Untuk anda para pewaris dan para pengamal ilmu dari blog rasasejati yang telah menjalankan ritual keilmuannya.

 

Amalan ini akan memunculkan kekuatan ghaib yang benar-benar dapat dirasakan dengan nyata oleh pengamalnya, yang berguna untuk meningkatkan kadar ketaqwaan kepada Tuhan YME, untuk membantu menuntaskan segala problematika kehidupan dan membantu mewujudkan cita-cita anda.

TATACARA:

 1. Suci baik badan, pakaian maupun tempat.
 2. Duduk menghadap kiblat dengan rasa pasrah, ikhlas dan khusuk.
 3. Tidak berhenti membaca amalan di tengah-tengah, harus selesai sampai akhir bacaan.
 4. Amalan ini diwirid setiap hari setelah Sholat Subuh dan Maghrib dengan tekun (istiqomah).
 5. InsyaAllah, akan membuat semua ilmu yang telah anda pelajari semakin berbobot dan berdayaguna dalam kehidupan sehari-hari. Selamat, Sehat, Sukses, Panjang umur dan berkecukupan rizki. Semata-mata karena karunia Allah Ta’ala.

TAWASUL:
Awali dengan membaca Tawasul untuk:

 1. Biniyati liridho ilahi ta’ala wa rohmatihi, wa taufikihi, wa hidayatihi, wa nurri Subhanahu wa ta’ala, (baca Al-fatehah 1x)
 2. Al Fatihah ilaa hadrotin Nabiyil Musthofa Muhammadin SAW, Al-fatihah
 3. ilaa hadroti malaikat Jibril wa Mikail wa Isrofil wa Izroil, Al-fatihah.
 4. ilaa hadroti Nabiyullah Khidir.as, Al-fatihah.
 5. ilaa hadroti sohabati kulafaur rosyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali rodiyallahu ‘anhum, Al-fatihah
 6. ilaa hadroti Syekh Muhyidin Abdul Qodir Jaelani Al-fatihah
 7. ilaa hadroti Syekh Sultan Muraahiddin Gusti Amat Al-fatihah
 8. ilaa hadroti man ajazaani wa syaikhihi wa masyayikhihi. Al-fatihah

AMALAN WIRID :

Bismillahirrohmanirrohim.
Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah.
Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad.
Astagfirullahal Adzim, aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul Qayyum wa atubu ilaih.
Innaa fatahnaa laka fat’ham mubiinaa.
Nasrun minallahi wa fat’hun qoribun, wa bas’syiril mu’miniin.
Inna taqorruban ilallohil aliyyil adhim.
Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim.

Bismillahirrohmanirrohim.
Sirrullahi dzaatullahi shifatullahi wujuudullahi af’alullahi laa illaha illallahu muhammadur rosullullah. Salaamun qawlan mirrabbirrahim. Wamtaazul yawma ayyuhal muj’rimuun. (3x )

Bismillahirrohmanirrohim.
Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim. (3x)

Bismillahirrohmanirrohim.
Laqod jaa-akuum rosulum min anfusikum Aziizun Alaihi maa Anittum Hariishun Alaikum bil mu’miniina Ro-uufur rohim. Fain tawallaw faqul Hasbiyallahu la ilaha illa Huwa alaihi tawakaltu wa huwa Robul Arsyil Azhiim. (7x)

Bismillahirrohmanirrohim.
La tudrikuhul Abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal Lathiful Khobir. (13x)

WIRID ASMAUL HUSNAH:
Untuk amalan wirid panjang (bila waktu luang anda banyak) ditambah dengan membaca wirid Asmaul-Husnah:

Bismillahir rokhmanni rokhim alhamdulillahi robill alamin,
Allahu masallim waa salim waa barik alla sayyidinna mukhamadin waa alla alihi waa shohbihi aj’main.
Robigfirli dzunubi wali-wali daya. (3x)
War kham huma kama robayani shohiro, Allahu magfirli mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat warkhamni wa iya hum ina nasalluka…

Mulai  membaca wirid Asmaul-husnah (Khusus untuk Kerejekian dan kekayaan):

 1. Yaa Allahu, Yaa Rozzaqu, Yaa Wahhabu. (1000x)
 2. Yaa Ghaniyyu, Yaa Mughnii. (1000x)

Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus untuk Memperoleh Hidayah Keghaiban):

 • Yaa Baathin. (62x)
 • Yaa Lathiif, Yaa Khabir (1000x)

Atau membaca wirid Asmaul-husnah ini (Khusus Karunia Kesehatan dan Kesembuhan):

 • Yaa Baari’u (213 kali)
 • Yaa Syakuur (1000 kali)
 • Al Fatehah (7x)

————————————————————————————-

Untuk para Pewaris:
Bila ada hajat khusus, sampai langkah disini, boleh ditambah dengan membaca hizib Basmalah.

————————————————————————————-

AMALAN DOA PENUTUP
Kemudian amalan wirid harian ini ditutup dengan membaca:

Bismillahirrahmannirahim.
Allaahummaftah’ alaiya futuuhal ‘aariffiin bihikmatika, wansyur alaiya rahmatika yaa Dzal jalaali wal ik’raam. (3x)

Ashadu alla illaha ilallah wa ashadu anna Muhammadur Rosullullah.
Allahuma sholi ‘ala Sayidina Muhammad Wa-ala ali Sayidina Muhammad.
Astagfirullahal Adzim, aladzi Laa ilaha ilallah huwal hayul qayyum wa atubu ilaih.
Lahaula Wala Quwata Ila Billahil Aliyil Adzim. Allahu Akbar.

Usapkan kedua telapak tangan diwajah, rambut (kepala), diusap kedua belah tangan dan diusap di badan depan lalu kebelakang (punggung) dan kedua kaki. Amalan wirid telah selesai.

Setelah selesai membaca dzikir jangan langsung beranjak pergi, tetap diam sejenak ditempat, mata terpejam, merasakan getaran hati dan cahaya dzikir.

***

DOA KUNCI KEILMUAN RASA SEJATI
(Khusus untuk para Pewaris)

Bila sewaktu-waktu, dimana saja anda ingin mendayagunakan potensi dari SEMUA ilmu yang anda miliki, cukup dengan membaca Asma Kunci keilmuannya. Misalnya anda akan menyelesaikan permasalahan hidup, baik urusan pribadi atau ingin membantu orang lain / klien / pasien.

Keterangan tambahan:
Hizib Maghrobi dan Asma’ Sunge Rajeh dibaca sesuai dengan tuntunan yang telah anda terima.

—oOo—

AMALAN UNTUK

MENINGKATKAN KARIR, JABATAN & PANGKAT

 

Amalan ini bagus diamalkan bagi para pegawai yang menginginkan kemajuan dalam berkarir, jabatan dan pangkat. Boleh juga diamalkan oleh orang yang hendak mengangkat derajat di lingkungan masyarakat dan orang banyak.

Tatacara amalan :

 1. Biasakanlah setiap malam menegakan sholat tahajud.
 2. Setelah sholat Tahajud bacalah Doa ini sebanyak-banyaknya.

ربِّ أَنْزِلْنِى مُنْزَلاً مُّبَارَكا ًوَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِ لِيْنَ

Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilina
(Artinya : Yaa Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat)

InsyaAllah bila diamalkan dengan tekun dan istiqomah, akan terasa perubahan dalam kemajuan karir dan jabatan.

Allah berfirman :
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkatmu ke tempat yang terpuji”
(Q.S : Al Israa: 79)

SHALAWAT AN-NUURID DZAT

(SHALAWAT PERISAI DIRI)

PERISAI DIRI DARI MARABAHAYA,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM PENYAKIT
PERISAI DIRI DARI SEGALA SENGKALA JODOH,
PERISAI DIRI DARI SEGALA KESEMPITAN RIZQI,
PERISAI DIRI DARI SEGALA MACAM KESULITAN HIDUP,
MEMBUKA PINTU KESUKSESAN DAN KEBERUNTUNGAN,
MEMPERKUAT KEIMANAN DAN TAQWA

***

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bershalawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”
QS: (Al Ahzab : 56)

Shalawat adalah permohonan kepada Alloh SWT agar memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Apabila Shalawat dijadikan do`a, maka menjadikan do`a tersebut segera naik ke langit.

Tidak diragukan lagi bahwasanya shalawat kepada Nabi saw memiliki keutamaan dan fadhilah yang luar biasa bagi orang yang mengamalkannya. Kesimpulan ini didukung oleh dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih. Untuk mendapatkan fadhilah tersebut, maka orang berlomba-lomba memperbanyak shalawat.

Kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu Shalawat Nabi SAW, yang disebut dengan Shalawat An-Nuurid Dzat, cukup terkenal di kalangan pesantren dan spiritualis. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan. Saya yakin andapun akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam hidup anda karena ridho Allah swt. Amiien.

Sholawat An Nuuridz Dzaat:

 

“Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was sirris saari fi sairil asmai
wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim”

(Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat, salam dan berkah kepada junjungan kami Muhammad, cahaya diri dan rahasia yang beredar dalam seluruh asma dan sifat, juga limpahkan hal yang sama kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya)

ADAPUN CARANYA SEBAGAI BERIKUT:

 1. Kerjakan Puasa 3 hari berturut-turut. Dimulai hari Selasa.
 2. Sebelum mulai tirakat puasa, lakukan pembersihan diri dulu dengan cara mandi jinabat. Dilakukan pada hari Senin sore sebelum Mahgrib. Dengan niat seperti berikut ini : “Hamba berniat mandi jinabat untuk membersihkan diri dari semua kotoran lahir dan bathin karena Allah Ta’ala”.
 3. Selama dalam masa puasa tersebut, perbanyaklah membaca sholawat An Nuuridz Dzaat. Misalnya setiap selesai sholat fardhu dibaca 21 kali dan tengah malam setiap selesai sholat Lail (tahajud / hajat ) dibaca 41 kali.
 4. Dihari terakhir puasa, malam harinya (malam Jumat), jangan tidur sampai terbit matahari. Malam itu gunakan untuk sholat malam dan ber-dzikir membaca sholawat An Nuuridz Dzaat sebanyak 1440 kali.
 5. Setelah selesai membaca shalawat 1440 x, lalu baca doa ini satu kali: “Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yaa Allah dengan hikmah-Mu bukakanlah diriku bagaikan terbukanya para ahli makrifat dan bentangkanlah rahmat-Mu terhadapku wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.
 6. Ritual selesai setelah matahari terbit di hari Jumat.
 7. Kemudian setelah selesai masa puasanya, bacaan sholawat tersebut harus dibaca secara rutin setiap hari sebanyak 41 kali.

InsyaAllah, dengan selalu memohon ridho dan perlindungan Allah swt, ilmu spiritual ini akan bermanfaat bagi diri pribadi dan orang-orang yang kita sayangi. Semoga dijauhkan dari segala hal yang buruk dan merugikan. Dibukakan segala pintu kebaikan dan kesuksesan. Amiin.

KHASIAT :

Setelah anda melakukan pembangkitan energi spiritual sejati shalawat An-Nuurid Dzat diatas tadi dan tekun membaca wiridnya InsyaAllah ilmu ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Berikut ini beberapa manfaat yang pernah saya rasakan.

Antara lain untuk :

1. PERISAI DIRI / BENTENG GHAIB DARI SEGALA MARABAHAYA

Secara otomatis tubuh kita seperti terselimuti energi ghoib yang senantiasa melindungi dari segala ancaman yang bersifat merusak baik dari bangsa ghoib (sihir) maupun ancaman nyata seperti perampok, kerusuhan dan sebagainya. Caranya, biasakanlah sebelum berangkat berpergian membaca doa. Misalnya seperti ini:

“Allohumma sholi wa salim wa barik ala sayidina muhammad. Annurid’dzati was sirris saari fi sairil asmai wash shifati wa ala alihi wa shobihi wa salim”

“Bismillah tawakkaltualallah, laa haula wa laa quwwata illa billah”
(Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan-Nya).

Maka InsyaAllah anda akan selamat sampai tujuan hingga pulang kembali ke rumah berkat perlindungan Allah swt.

2. KESELAMATAN DARI ANCAMAN SEGALA KEJAHATAN & KERUSUHAN

Apabila anda terdesak atau tiba-tiba dalam keadaan menghadapi marabahaya, kerusuhan massa, maka peganglah / tekan pusar sambil membaca :

Bismillaahil la-dzi laa ya-dhur-ru ma’asmihi syai-un fil ardhi walaa fis-samaa’i wahuwas samii’ul aliim
(Artinya : Dengan nama Allah yang bersama nama-Nya segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit tidak akan berbahaya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)

“Yaa Qowiyu Yaa Matiin (3x)
(Yaa Tuhan Yang Maha Kuat dan Yang Maha Kokoh)

Allahuma inni as alukas salamata” (3x)
(Yaa Tuhan selamatkanlah diriku)

Berkat perlindunganNYA anda akan selamat dari marabahaya apapun; pengeroyokan, kerusuhan dan tindakan destructif lainnya yang membahayakan keselamatan. InsyaAllah tetap selamat !

3. KESELAMATAN DARI ANCAMAN SENJATA TAJAM

Amalkanlah shalawat ini secara rutin InsyaAllah, dengan ijin-NYA anda tidak akan terjamah oleh serangan senjata tajam atau jenis senjata apapun selamanya.

4. BENTENG BADAN ANTI PENGEROYOKAN

Amalkanlah shalawat ini secara rutin InsyaAllah, dengan ijin-NYA anda terlindungi dari tindakan pengecut seperti pengeroyokan, ditikam dari belakang, fitnah, selamanya.

5. KEWIBAWAAN GANDA

Atas rahmat Allah setelah anda sering membaca wirid diatas, maka pancaran aura kewibawaan anda akan semakin luar biasa dan berpengaruh terhadap orang disekeliling anda. Sehingga kawan akan menjadi hormat dan lawan akan segan. Cara untuk menumbuhkan kewibawaan tersebut, cukup dengan kontak batin sambil tahan nafas sejenak :

Yaa Qowiyu Yaa Matiin (3x)
Memancarlah Perbawaku. Taklukan sukma orang ini terhadapku !!”

Saat tahan nafas dalam hati ucapkan kalimat diatas sambil membayangkan sinar / aura wibawa luar biasa keluar dari dalam diri memancar mempengaruhi sekitar anda. Lalu lepas nafas dan bernafas seperti biasanya.

Kalimat diatas bisa diganti terserah anda, yang penting niat harus kuat dan yakin. Bila anda tahu nama orangnya kata orang ini dalam setiap kontak batin dapat diganti nama orang tersebut.

6. REJEKI LANCAR DAN BAROKAH

Untuk melancarkan datangnya rejeki, maka bacalah secara rutin setiap habis sholat lima waktu sholawat diatas sebanyak 3 kali. Lakukanlah dengan istiqomah (tekun), insyaAllah rejeki akan datang dengan lancar.

Bila anda betul-betul dalam kondisi yang sangat membutuhkan, maka amalan diatas ada baiknya diiringi dengan puasa sunah selama 7 hari. Dan memohonlah kepada Allah swt Yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah dan Maha Pemberi, dengan penuh pengharapan dan kekusyukan. 

7. KELUARGA HARMONIS DAN JAUH DARI SEGALA PENYAKIT

Dengan sendirinya bila anda sering dan banyak membaca sholawat atas Nabi saw, seperti diatas, insyaAllah diri atau badan anda sehat dijauhkan dari segala macam penyakit badan dan penyakit hati. Keluarga hidup rukun sejahtera. Amiin.

Dari Abdullah Bin Amru bin Al Ash ra, telah mendengar Rasulullah saw bersabda : Siapa yang membacakan selawat untukku satu kali, Allah akan menurunkan rahmat  kepadanya sepuluh kali.

Rahmat Allah swt itu meliputi segala sesuatu kebaikan (rejeki, kesehatan, keselamatan dll), baik untuk diri sendiri maupun orang lain/keluarga.

8. PENGASIHAN SEJATI (BUKA AURA)

Dengan penyelarasan energi kharismatik anda akan mempunyai daya Pengasih untuk menambah kepercayaan diri dan menumbuhkan kharisma, sehingga InsyaAllah akan diperlakukan dengan baik penuh welas asih oleh siapa saja.

Caranya sebelum berangkat pergi menemui seseorang, bacalah sholawat diatas 1 kali. Lalu baca kontak batin dibawah ini untuk menyelaraskan energi karismatik anda dengan orang yang dituju. Lalu tiupkan ke telapak tangan anda dan usapkan ke seluruh wajah.

“Bersinarlah daya pengasihku selimuti seluruh tubuhku.
Semua orang datanglah kepadaku dengan baik penuh
welas asih (cinta kasih) !!”

9. PENYEMBUHAN SEGALA MACAM PENYAKIT

Pengobatan ini bisa digunakan untuk penyembuhan diri sendiri atau orang lain.

 • Bacakanlah sholawat diatas pada segelas air putih (tawar) sebanyak kemantapan hati anda, bisa 3 kali, 7x atau 21 x atau 41x atau 99 kali. Air putih dalam keadaan sedang-sedang (tidak panas dan bukan air es).
 • Setelah selesai membaca tiuplah air tersebut.
 • Niatkan untuk memohon obat  (kesembuhan) kepada Allah swt, atas penyakit yang diderita.
 • Lakukan beberapa kali sampai ada perubahan yang membaik. Lakukan dengan penuh konsentrasi, yakin dan tawakal kepada Allah swt.

10. MENGISI ENERGI SPIRITUAL (GHAIB) KEDALAM SUATU BENDA

Bila anda ingin mentransfer energi spiritual ke suatu benda misalnya batu cincin / akik, serban, tasbih, keris dan sebagainya agar mengandung energi ghoib untuk tujuan kewibawaan, pengasihan atau tujuan lainnya bagi yang memakainya.

Caranya mudah, cukup rendamkan kedalam air kelapa hijau yang telah dibacakan Shalawat An Nuurid Dzat sebanyak 1440 kali. Lalu agar energi spiritualnya tidak mudah hilang, luntur, menyusut maka bacakan ayat ini 1 kali pada benda yang telah selesai direndam tersebut :

“Bismillahirrohmanirrohim. Innama yastajibul ladziina yasmau’na wal mauta yab’atsuhumul lahu tsuma ilaihi yurjaun” (1x)

Dilanjutkan dengan membaca sholawat An Nuurid Dzat 14 kali.

Nb. Tatacara meritual air kelapa adalah seperti diatas, yaitu Puasa 3 hari, dimulai hari Selasa. Pada malam Jumat, rendamlah benda tersebut kedalam air kelapa kemudian dibacakan shalawat 1440 kali.

11. DAN LAIN-LAIN, SESUAI NIAT DAN KEHENDAK ANDA

Bila anda tekun mewirid atau membaca amalan shalawat ini, insyaAllah dengan ijin-NYA, anda dapat mengembangkan manfaat dari ilmu ini untuk berbagai keperluan sesuai hajat anda, dan dengan metode atau cara-cara yang anda mengerti, selama masih diridhoi Allah swt. Amiin.

TESTIMONI :

Pengalaman Nyata dari para sedulur & Pewaris RasaSejati :
Assalamulaikum.
Semoga Ki Umar sehat sekeluarga dan diridhoi sang Maha Kuasa. Setelah saya mempelajari SELAWAT NURID DZAT saya bisa Mendeteksi penyakit dan bisa mengobati orang. Saya sendiripun heran, karena baru pertama kalinya. Saya amalkan untuk menyelamatkan orang dan saya tidak meminta bayaran. Kecuali mereka memberi dan saya tak mampu untuk menolaknya. Karena profesi saya kerja dikantor. Saya hanya mau bantu orang saja. Terimakasih banyak atas semua doa Ki Umar, saya akan mempelajari semua ilmu yang telah Ki Umar turunkan kepada saya, insyaAlloh.
(Pewaris) Yth.Fajar, Medan, Sumatera – Indonesia

***

Assalamu’alaykum wrwb.
NuwunSewu, salam salim kagem saudaraku semua dan guru Ki UmarJogja yang saya hormati, semoga segenap keluarga besar Rasasejati dalam nikmat sehat wal afiat. Mau share sedikit guru : Ternyata sholawat An-Nuridzat sungguh dahsyat untuk pengobatan. Yang pertama saya coba pada adik sepupu yg umurnya baru 1 th menderita sakit panas selama 3 hari. Saya coba urut/pijit dengan membaca Al-Fatihah dan An-nuridzat, tidak sampai 15 menit setelah itu badannya langsung dingin dan keesokan harinya ternyata sudah sembuh sampai sekarang.
Pengalaman kedua baru tadi siang waktu naik Bis. Anak saya mabuk merasa pusing dan pengin muntah. Saya bacakan Al-fatihah dan An-nuridzat pada air putih di botol. Tidak sampai 10 menit anak saya langsung tertidur dan sampai rumah dalam keadaan segar kembali. Alhamdulillah dan terima kasih guru.
9 Juli 2011, dikirim oleh Yth.Wanoko (pewaris), Indonesia

Demikian Ilmu Shalawat An Nuurid Dzat ini kami tularkan semoga bermanfaat. 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s