kumpulan puisi-pantun kata bijak hadits,mutiara,romantis di bulan suci ramadhan 2012-2013

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. (HR. Bukhari) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..

==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 4:

Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan, duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin, dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. (HR. Muslim) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 5:
Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. (HR. Bukhari) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 6:
Dua mata yang diharamkan dari api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. (HR. Bukhari) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 7:

Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya, sesungguhnya Al Qur’an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. (HR. Ad-Dailami) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 8:

Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. (HR. Asysyihaab) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 9:

Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. (HR. Abu Hanifah) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 10:

Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. (HR. Bukhari). , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
==========================

sms buka puasa – sms berbuka puasa – sms ucapan selamat berbuka puasa 11:

Janganlah kamu menjadi orang yang “ikut-ikutan” dengan mengatakan “Kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim”. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, “Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya”. (HR. Tirmidzi) , met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..
=============================

kamu dmana dgn siapa sdg berbuat apa dsini aku menunggumu dan bertanya.. Met buka puasa ya..

=============================

Met mlm sayangku, cintaku, permaisuriku, bidadariku, manisku, cantikku, rembulan cintaku, bintang kejoraku, matahariku, pelangi hatiku, melatiku, peri cantikku, mahadewiku,  i just wanna say i love u, met buka puasa ya.. smg Allah mnerima puasa qta..

 • wahai umat manusia, islam-lah agar kalian selamat !! ( Wahai Allah, sungguh telah kusampaikan, maka saksikanlah..) ———————————————————————————————————————————- “Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi..” (QS Ali Imraan : 85) ———————————————————————————————————————————- IKUTILAH JALAN KEBENARAN ITU JANGAN HIRAUKAN WALAUPUN SEDIKIT ORANG MENGIKUTINYA!JAUHKANLAH DIRIMU DARI JALAN JALAN KESESATAN DAN JANGANLAH TERPESONA DENGAN BANYAKNYA ORANG ORANG YANG MENEMPUH JALAN KEBINASAAN! ———————————————————————————————————————————- Sunnah itu bagaikan bahtera nabi nuh.Barangsiapa mengendarainya niscaya dia selamat dan barangsiapa terlambat dari bahtera tersebut maka dia akan tenggelam…… ———————————————————————————————————————————-
 • ·  ISLAM ITU PADA AWALNYA ASING DAN AKAN KEMBALI ASING SEBAGAIMANA AWALNYA, MAKA BERBAHAGIALAH ORANG-ORANG YANG ASING

====================================== Rasulullah bersabda (yang artinya), “Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’).”(hadits shahih riwayat Muslim) ============================================================================== “Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’). (Mereka adalah) orang-orang shalih yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk. Dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka.”(hadits shahih riwayat Ahmad) ============================================================================= “Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba’). Yaitu mereka yang mengadakan perbaikan (ishlah) ketika manusia rusak.”(hadits shahih riwayat Abu Amr Ad Dani dan Al Ajurry) ========================================================

 • ·  ISLAM ADALAH TANAH AIR KITA KARENA ALLAH TELAH MEMPERSAUDARAKAN KITA

Islam adalah negeri kita, tanah air kita, bangsa kita, keluarga dan kerabat kita. Di belahan bumi manapun syari’at Islam ditegakkan dan kalimat Allah ditinggikan, maka di sanalah negeri kita tercinta. Di bagian bumi manapun umat islam berada, maka mereka lah saudara kita dan bangsa kita. Setiap jengkal tanah di wilayah manapun di muka bumi ini yang dikuasai oleh umat islam maka itulah bagian tanah air kita yang harus selalu kita bela. ——————————————————- Adapun negara dalam arti sempit, yakni sepotong tanah yang ditulis batas-batasnya oleh manusia, dibuat pemisah, dibatasi warna kulit, suku dan kebangsaan maka itu sesuatu yang tidak pernah dikenal dalam ajaran islam. Nasionalisme ditebarkan oleh Barat dan para pengekornya untuk menyingkirkan semangat keislaman, meredupkan jati diri Islam yang telah mempersatukan berbagai suku, bangsa dan ummat serta menjadikannya sebagai satu ummat saja “Ummat Islam” serta “Ummat Tauhid”. ===========================================

 • ·  Telah nampak kebencian dari mulut-mulut orang kafir, dan apa yang disembunyikan di dada mereka adalah lebih besar lagi (QS. Ali Imran:118).

Wahai Kaum Muslim……….. Kita harus bersatu, saling bahu-membahu menghadapi rekayasa orang-orang yang saling bersekutu memusuhi kita. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Rasulullah telah menjelaskan bahwa seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya; tidak boleh saling menzalimi, menyerahkan saudara kita kepada musuh, serta menghina dan merendahkan saudara kita sendiri. Kita harus saling berjanji untuk menjadi saudara di jalan Allah, tidak menjadikan orang kafir sebagai kawan/pelindung. Kita juga dilarang memata-matai kaum Muslim lainnya. Allah dan Rasul-Nya tidak membolehkan kita saling mencela, saling menuduh, atau saling mengkafirkan selama kita beriman pada akidah Islam sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunah. ———————————————————- Allah memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang bersikap keras/tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, tetapi berlemah lembut di antara kita. Kita dilarang bersikap sebaliknya; bersikap keras terhadap kaum Muslim dan berlemah lembut kepada kaum kafir. ——————————————————– Wahai kaum Muslim……….. Kita wajib selalu terikat dengan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Kita harus berjalan dengan Islam dan berpegang teguh pada Islam. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di muka bumi ini dengan menegakkan kembali negara Khilafah ar-Rasyidah yang bersandar pada metode kenabian. Dengan Khilafah ar-Rasyidahlah, Islam dan kaum Muslim akan mulia dan kekufuran serta orang-orang kafir akan terhina. ——————————————————— Oleh karena itu, kita harus saling berjanji untuk meninggikan kalimat Islam, meninggikan kalimat al-Haq bersama-sama. Sebaliknya, kita harus menghinakan kalimat dan pemikiran kufur serta para pengikutnya. ————————————————————- Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, kemuliaan itu seluruhnya kepunyaan Allah.” (QS. Fâthir [35] : 10) ==============================================

 • ·  Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Yesus putera Maria” (QS ALMAIDAH: 72)

Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, (QS MARYAM: 30) —————————————————————————- Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail (AZ ZUKHRUF:59) ——————————————————————————- Katakanlah: “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri.” (QS ALI IMRON: 84) ————————————————————————— Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu). (QS ALMAIDAH;75) —————————————————————————- Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (QS ALMAIDAH: 72) ————————————————————————– Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.” (QS ASH SHAFF: 6) —————————————————————————– Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (QS AL MAIDAH:78) ————————————————— dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]“, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (QS An Nisaa’: 157) ================================

 • ·  jika manusia berdoa, mreka hadapkan kepala&telapak tangan mreka ke langit sambil mengucapkan “Ya Tuhan..!”. Manusia dgn fitrahnya mngetahui bhwa ALLAH brada di tempat yg tinggi, di atas smua mahluk-Nya, yakni di atas langit,

jika manusia berdoa, mreka hadapkan kepala&telapak tangan mreka ke langit sambil mengucapkan “Ya Tuhan..!”. Manusia dgn fitrahnya mngetahui bhwa ALLAH brada di tempat yg tinggi, di atas smua mahluk-Nya, yakni di atas langit, === ================================================

 • ·  Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah orang sesat

“Sesungguhnya orang-orang yang mencela Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah seorang yang ‘gandrung’ dengan syirik sehingga ia memusuhi Syaikh karena dakwahnya yang mengajak kepada tauhid dan memberantas segala macam syirik. Kedua, dia adalah orang jahil yang tertipu oleh da’i-da’i penyesat. Maka alangkah lucunya golongan jahil ini karena mereka mengikuti orang yang jahil yang sejenis dengan mereka” (Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, cetk. Dar Al-Qasim, juz 9, hal.234). ===========================================

 • ·  Dimana Allah? Allah berada di atas arsy di atas langit

Ketahuilah ! Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas langit, yakni di atas ‘Arsy-Nya di atas sekalian mahluk-Nya, telah setuju dengan dalil naqli dan aqli serta fitrah manusia. ============================================== Adapun dalil naqli, telah datang berpuluh ayat Al-Qur’an dan hadits yang mencapai derajat mutawatir. Demikian juga keterangan Imam-imam dan Ulama-ulama Islam, bahkan telah terjadi ijma’ diantara mereka kecuali kaum ahlul bid’ah. Sedangkan dalil aqli yang sederhanapun akan menolak jika dikatakan bahwa Allah berada di segala tempat !. ================================================== Adapun fitrah manusia, maka lihatlah jika manusia -baik muslim atau kafir- berdo’a khususnya apabila mereka terkena musibah, mereka angkat kepala-kepala mereka ke langit sambil mengucapkan ‘Ya … Tuhan..!. Manusia dengan fitrahnya mengetahui bahwa penciptanya berada di tempat yang tinggi, di atas sekalian mahluk-Nya yakni di atas ‘Arsy-Nya. Bahkan fitrah ini terdapat juga pada hewan dan tidak ada yang mengingkari fitrah ini kecuali orang yang telah rusak fitrahnya. ===========================================

 • ·  inilah Dakwah Kami:

—————————————————————— Kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan Pemahaman Rosululloh serta Salafush Ash-Shalih —————————————————————— Tashfiyah, yakni memurnikan ajaran Islam dari segala Noda Syirik, Bid’ah, Khurafat, serta gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak ajaran Islam. —————————————————————— Tarbiyah, yakni Pendidikan bagi kaum Muslimin berdasarkan ajaran Islam yang murni. —————————————————————— Menghidupkan pola pikir membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan (tradisi). —————————————————————— Mengajak kaum Muslimin untuk hidup Islami, sesuai dengan Manhaj Ahlul Sunnah Wal Jama’ah. ——————————————————————

 • ·  wahai para pemuda, pelajarilah agama kalian

====================================== Mu’adz bin Jabal r.a. berkata, “Pelajarilah ilmu, sebab memperlajarinya karena Allah adalah ketakwaan, mencarinya ibadah, mengulanginya tasbih, mengkajinya jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu sedekah, mengorbankannya kepada yang berhak adalah kurban (kedekatan kepada Allah). Dengan ilmu, Allah dikenal dan disembah serta diesakan, dengan ilmu halal dan haram diketahui, dan dengan ilmu hubungan rahim disambung. ——————————————————————- Ilmu adalah teman di kala sendiri, kawan di kala kesepian, petunjuk di kala gembira, penolong di kala berada dalam bahaya, pendamping di masa kekosongan, teman di sisi orang-orang terasing, dan mercusuar jalan surga. Allah mengangkat berbagai kaum dengan ilmu sehingga menjadikan mereka pemimpin dan tokoh yang diteladani sebagai petunjuk jalan kepada kebaikan. Bekas-bekas perjalanan mereka diikuti dan perbuatan mereka dicatat. Para malaikat sangat senang berteman dengan mereka dan mengelus mereka dengan sayapnya. Segala yang basah dan kering beristighfar untuknya. Ikan paus dan singa laut, binatang buas dan ternak darat serta bintang-bintang di langit beristighfar untuknya. ———————————————————————- Ilmu adalah kehidupan hati yang buta, cahaya penglihatan dari kegelapan, dan kekuatan bagi kelemahan badan. Dengannya seorang hamba mencapai derajat orang-orang yang baik dan derajat yang paling tinggi. Mengingat ilmu sebanding (pahalanya) dengan puasa, dan mempelajarinya sebanding dengan shalat malam. Ilmu adalah imamnya amal perbuatan. Amal perbuatan adalah pengikutnya. Ilmu memberikan ilham kepada orang-orang yang berbahagia dan menjauhi orang-orang yang menderita.” ———————————————————————- Saat ditanya siapakah orang yang hina-dina itu, Dzun Nun menjawab, “Orang yang tidak mengetahui jalan menuju Allah SWT dan tidak berupaya mengetahuinya.” ——————————————————————– Abu Hamzah al-Bazzaz berkata, “Siapa yang telah mengetahui jalan kebenaran, maka terasa mudah baginya menempuhnya. Tidak ada petunjuk di jalan itu selain mengikuti Rasulullah saw. dalam perkataan, perbuatan, dan sikap beliau.” ———————————————————————- Seorang sufi yang zuhud, Muhammad bin al-Fadhl, berkata, “Pudarnya Islam karena ulah empat tipe manusia. Pertama: orang yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Kedua: orang yang beramal tanpa landasan ilmu. Ketiga: orang yang tidak beramal dan tidak berilmu. Dan keempat: orang yang menghalangi manusia mencari ilmu.” ==============================================

 • ·  Mengutip kata-kata Hasan al Banna

======================================= Mengutip kata-kata Hasan al Banna: “Wahai kaum kami, sesungguhnya saya menyeru kepada kalian, bahwa Al-Quran ada ditangan kanan saya dan sunnah di tangan kiri saya dan amal para salafussholih dari umat ini sebagai tauladan. Kami menyeru kepada kalian untuk kembali kepada Islam; ajaran dan hidayah Islam… ————————————————– Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan, dia merupakan negara dan bangsa, atau pemerintahan dan umat, dia merupakan akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, dia merupakan tsaqofah dan qonun atau ilmu dan hukum, dia merupakan materi dan harta atau usaha dan kekayaan, dan dia merupakan jihad dan da’wah atau prajurit dan ideologi, sebagaimana dia merupakan akidah yang bersih dan ibadah yang benar satu sama lainnya”. —————————————————— “Saya adalah seorang pelancong yang sedang mencari kebenaran, manusia yang mencari petunjuk ditengah kerumunan manusia, rakyat yang mengidamkan kemuliaan negaranya, kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang sejahtera dibawah naungan Islam yang suci, saya seorang hamba yang mengenal tujuan hidup, “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya dan dengan demikian Aku diperintahkan dan Aku termasuk orang yang pertama muslim”. (Al-An’am : 162-163). Inilah saya, lalu sipakah anda?” ——————————————————— “Serukanlah kepada kami karena sesungguhnya kami membawa suatu kebaikan, kumpulkanlah kepada kami manusia maka akan kami bacakan kepada mereka dzikir, kami akan menjadi dokter bagi yang sakit, akan diam penduduk dunia jika tidak mendengar semboyan kami; “Allah adalah tujuan kami, Rasul adalah pemimpin kami, Al-Quran dustur kami, jihad adalah jalan hidup kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami…” ———————————————————– “Betapa inginnya kami agar umat ini mengetahui, bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang mengharu-biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan. ===========================================

 • ·  PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM

PEMERINTAH INDONESIA WAJIB BERHUKUM DENGAN HUKUM ISLAM —————————————————— ====================================== “(Hak untuk) menetapkan hukum itu (hanyalah) hak Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 57) ———————————————————————————————————————————- Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki? dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Almaidah: 50) ———————————————————————————————————————————- Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah:1) ———————————————————————————————————————————- Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS Al Maidah:45) ———————————————————————————————————————————- Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS Albaqarah:229) ———————————————————————————————————————————- “Maka demi Rabb-mu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisa [4]: 65)

Jingga mempesona membelah di pelabuhan barat
Mengalunkan jiwa diantara keredupan sore kan tiba
Diri berkias senyum berkutat kebahagiaan
Tak sabar rasanya ingin melewati detik yang akan berlalu
Berbondong terpingkal langkah kaki
Merayakan kemenangan dikala perjuangan telah bertahta
Ya , dapat aku rasakan getar nada tanpa suara
Membisik tiba tiba diantara bilik hati
Allahu akbar … allahu akbar …!!!
Ahirnya kemenagan telah dikabarkan menggema suara adzan
Memberi isyarat hati pada setiap serdadu ilahi
Bahwa seketika itu adalah waktu terpenuhinya satu janji
Dan kulihat berserakan pikiranku segera merapatkan nurani
Tanpa alasan logika teralihkan hingga dasar jiwa
Segera dengan pasti kuabaikan itu
Dan …. Seteguk kesegaran air kurasakan
“Selamat berbuka puasa “

sms makan sahur :

mata yang paling indah hanya matamu sejak dahulu kurasakan tak pernah berubah sinar yang paling indah dari matamu sampai kapanpun itulah yang terindah… met maem sahur ya,

sms selamat buka puasa :

Nih dah kusiapin makanan buat km: sepiring cinta, semangkok sayang, sepotong kasih, setoples rindu , sepotong senyum, seiris hati n minumnya segelas perhatian, kalo ingin muntah2 km dah tau kan letak WCnya dari sini lurus aja trus belok kanan, he2, met buka puasa ya..

sms buka puasa :

malam-malamku bagai malam seribu bintang bila kau disini tuk sekedar menemani tuk melintasi wangi yang slalu tersaji di satu sisi hati… met buka puasa ya..

sms berbuka puasa :

ku ingin kau tau diriku dsini menanti dirimu… met berbuka puasa ya

maafkan aku menduakan cintamu berat rasa hatiku tuk tinggalkan dirinya dan DEMI WAKTU yang bergulir disampingku…… (haram hukumnya bersumpah dengan kata DEMI WAKTU, kita hanya boleh bersumpah dengan nama-nama Allah, misalnya: demi ALLAH, demi PENCIPTA LANGIT DAN BUMI, demi PENGUASA LANGIT DAN BUMI, demi YANG JIWAKU BERADA DALAM GENGGAMANNYA, dll)

tetapi kata “demi” kadang tidak bermakna sumpah, namun bermakna “UNTUK”, misalnya: demi nusa dan bangsa, demi masa depan kita, dll, maka yang ini tidak apa-apa

arti “idul fithri” bukan HARI KEMBALI SUCI/ KEMBALI KE FITRAH,
arti yang benar adalah HARI BERBUKA PUASA
karena kata fithri tidak sama dengan kata fitrah

arti kata fithri atau fithru adalah berbuka puasa

S4hur…s4hUr…s4Hur
\ )
– (
/ )
bUk4 m4t4x dOnK,,,?
\ )
– (
/ @
y4n9 s4tUx L49i dONk,,,
\ @
– (
/ )
dU42x dONk,,,
\ @
– )
/ @
9tU doNK.. met SAhuR yach,,,?

Tips SAUR dr Prsiden.

Dlrang mkan :

1.Sup Kalla

2.Mie Gawati

3.Jus Dur

4.jAgung Laksono

5.Bakar Tanjung

6.Soto Yoso

Tapi minumlah “eS BeYe”. .:he,,he,,

aktifkn PI-RING anda dgn menu NASI PUTIH+SAYUR ASEM, raih LAUK seadanya..,
ketik:LAPER kirim ke PERUT, (Rp 0). info:Hub,DAPUR.
“MEt mkan sahur”…;o)

“Qt brdoa kpd ALLAH,mmnta bunga tp dbriNYA kaktus b’duri..mmnta kupu2 tp qt dbriNYA ulat bulu..qt sdih..nmun tb2 kaktus it b’bunga cntk skli,ulat it b’ubh jd kupu2 indh skli..bgtulah ksh syg ALLAH kpd qt..krn kdang yg qt anggp baik tak slmax baik u/qt,bgtupun sblikx krn Allah sllu m’jwb do’ qt..tdk sllu dgn YA, tp sllu dgn yg TERBAIK….

“P E R H A T I A N “
Pagi
Ne
klw
Tidur
Jngan
di Kamar,
Himbauan
Dari
Menteri
Kesehatan
Agar
Tidak
Terjangkit
Demam
Berdarah,
Tidurlah
di Atas
” B E C A K ”
karna,
Nyamuk

Cuma
Takut
Sama
3 R O D A.

 Sahur – Buka

Sahur Kami Saja

..

kami sahur dengan tersingkir: terpinggir dari hakikat

kami tak sadar santapan kami sepiring bala: teguk saring dosa

bersimpuh di puncak malu

kami lupakan puisi: sahur yang kami curi

.

.

Buka Puasa Saja

..

kami kenyang dengan semangkuk sup hutang

:hutang pada akhirat

tangan kiri kami masih mengapit sebungkus pilu

:pilu kami pada diri sendiri

berbuka puasa, puasa yang tak pernah kami maknai

:puasa yang tak pernah kami mulai

 • Semoga bulan ini penuh BBM (Bulan Barokah dan Maghfirah)
  Mari kita PREMIUM (Pre Makan dan Minum)
  Serta SOLAR (Sholat Lebih Rajin ), dan
  MINYAK TANAH (Meningkatkan Iman dan Banyak Tahan Nafsu Amarah)
  Serta PERTAMAX (Perangi Tabiat Maksiat)
  Mohon Maaf Lahir dan Bathin
 • Saat mata melihat, telinga mendengar dan lidah berucap, saat itu lah banyak khilaf terjadi, hatipun menjadi saksi, ma’afkan segala kesalahan ini, jadikan semua tetap baik dalam silaturahmi. Ma’af lahir batin.
 • termenung ku sejenak
  mengingat akan keselahanku yang lampau
  andai kalian smua ada disini sobat
  maafku terucap dari hati yang paling dalam..
  maafin semua kesalahanku ya…
 • KASKUSER pengen dikirimin CENDOl, FACEBOOKER minta dikasih JEMPOL, tapi aku hanya ingin ma’af yang POLL agar puasa nanti lebih AFDOL
 • Jika aku memberi maaf
  Bukan karena engkau meminta maaf
  Tetapi karena sepenuh maaf aku berikan
  Setulus hati, seikhlas niatku
  Meski tanpa kau minta
 • Berjalan lurus tanpa henti
  Tak kan berhenti karena waktu berputar pasti
  tersadar akan NODA di hati
  Mohonlah ma’af atas KHILAF diri
 • Jika semua harta adalah racun, maka zakat-lah penawarnya
  Jika seluruh umur adalah dosa, maka tobatlah obatnya
  Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadhanlah pemutihnya
 • Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Menyambut Ramadhan, mari saling memaafkan.
 • 11 bulan berlalu tanpa terasa sejak ramadhan lalu
  Jikalau selama itu lidah tak beradat, laku tak santun dan diri tak sadar
  Berilah satu kata saja demi menjaga silaturahmi. Ma’af yang tulus dari hati
 • Selamat Datang di penerbangan ”Ramadhan Air”,
  dgn No. penerbangan 1432H tujuan “Ridha Allah”. Para penumpang diwajibkan untuk
  memakai sabuk ‘Silaturahmi’& menegakkan kursi ‘Iman’
  Penerbangan ini adalah penerbangan bebas goncangan ‘PERSELISIHAN’.
  Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Maaf Lahir Batin.

Kumpulan SMS sahur dan Buka Puasa 2011 | Ucapan kata-kata lucu, romantis dan gokil puasa

 • di sepertiga malam ku terjaga, tersadar dari mimpi indahku, masih terbayang indah wajahmu tadi saat kamu datang padaku dan berkata “Banggguuuunnnnn Sahuuuuurrr…..!!!” ternyata itu suara ibu yang teriak-teriak bangunin aku sahur. Met sahur yah…;)
 • Himbauan dari Menteri Kesehatan Indonesia, menghimbau agar tidak makan sahur dengan sambel karena akan membahayakan mata. Kalau tidak percaya silahkan coba oleskan sambel ke mata anda, pasti akan terasa sakit… #ya iyalah -.-‘# ayo sahur !!!
 • hindari 3 hal berikut saat akan makan sahur…
  – Memasak dalam jumlah banyak, karena tidak akan ada yang makan siang harinya
  – Menyalakan lilin, karena akan dikira lagi ngepet
  – Menyanyikan lagu ulang tahun sebelum makan… -.-‘(harusnya kan baca do’a)
 • Tips makan sahur agar semangat berpuasa:
  – Jangan tidur lagi setelah Shalat subuh
  – jangan lupa minum air putih (coba aja sahur ga pake minum)
  – jangan makan sambil lari karena pasti akan capek
  – jangan makan Babi, Haram !!!
  – ucapkan selamat sahur pada teman-teman
 • kamu udah sahur belum?
  Udah masak…? Masak yang enak ya… biar aku bisa numpang sahur ^_^
 • Seharian kita jalani, seharian kita bertahan. Godaan demi godaan kita lewati dengan iman, tapi ada godaan yang paling ga bisa aku tahan, yaitu godaan buat ucapin selamat buka puasa ke kamu… met buka puasa ya…
 • Masih dua jam lagi waktu maghrib datang, ayo kita jalan-jalan Ke Irian jaya, kan di sana udah buka puasa ,,, :p
 • Hey, ma’af kalau ganggu buka puasanya, Cuma mau ingatin sesuatu nanti kalau habis makan jangan langsung shalat. Karena harusnya ambil wudhu dulu ^_^ met buka puasa ya
 • ehem..ehem… aku mau ajak kamu buka bersama, karena hadist mengatakan “berbukalah dengan yang manis”
 • hadist mengatakan, “bersegeralah kamu dalam berbuka”, selamat berbuka puasa.

SMS Unik dan Lucu Bulan Puasa | sms kata-kata gokil bulan puasa

 • Pelanggan yang terhormat, saldo amal anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ke surga, maka kami sarankan untuk menmbah saldo anda di bulan puasa ini. selamat puasa.
 • Selamat anda telah memenangkan hadiah berupa kata ma’af dari saya silahkan mengambil hadiah anda dengan menyetor ma’af ke nomor saya. met puasa yah…
 • Kata-kata disusun sebagai ungkapa hati, menyambut ramadhan yang selalu dinanti, SMS dikirim tuk pengganti diri, tanda ma’af setulusnya dari kami.
 • apa kamu masih bisa baca SMS ini? Syukurlah, karena aku ga tau lagi gimana caranya. aku minta tolong banget…. plisss… ma’afin aku bangeeeettt…, kan bentar lagi puasa… met puasa ya.
 • Barangsiapa minta ma’af lewat sms, maka kamu akan tersiksa di hari pembayaran pulsa. Tapi, kata ma’af lebih berarti dari pulsa. Mohon maaf atas segala kekhilafan.
 • Scaning For Our Friendship
  25%……..50%….
  75%…..95%….
  96%….98%….99%….
  ……………………..100%
  Too Many virus Detected
  tak ada Anti Virus yang dapat menghapus semua virus itu,
  kecuali satu…
  kata ma’af dari mu kawan..
  atas semua kekhilafan diri selama ini.
 • Ini Mama yang dulu pernah minta beli-in pulsa sama kamu.
  berhubung mau bulan puasa mama mau tobat dulu, ma’afin segala kesalahan mama ya.
  selamat bulan puasa…
 • Pelan-pelan baca sms-nya ya… tekan bawah
  .
  .
  .
  .
  yang sabar dong, kan bentar lagi puasa jadi musti lebih sabar
  .
  .
  .
  lagi..lagi…
  .
  .
  .
  .lagi..
  .
  .
  ma’af karena sudah iseng :p, selamat puasa, ma’afin kekhilafan ku juga.
 • Aku tau kamu banyak salah sama aku, jadi aku akan ma’afin kamu,
  tapi dengan satu syarat !!!
  ma’afin aku juga yah hehehe… ^_^
 • Menyambut bulan puasa ini, kita musti saling mema’afkan, tapi…
  aku ga bisa mema’afkan kamu. seharusnya kamu sadar selama ini…
  kita berteman, selalu bersama disa’at suka dan suka. tapi aku tetap
  ga bisa ma’afin kamu, karena…
  memang kamu ga punya salah sama aku… ^_^
  Selamat Menunaikan Ibadah Puasa… Best Friend Forever
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s